مفهوم شناسی وهن دین و مذهب ‏«مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات

2 مربی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/ijrj.2020.579911.2003

چکیده

امروزه با توجه به گسترش رسانه های جمعی و بازتاب عملکرد جریانهای مذهبی در فضای بین-‏المللی، بسیار شاهد آن هستیم که عموم متدینان از انجام عملی خاص به استناد اینکه آن عمل موجب ‏وهن دین یا مذهب است برحذر داشته می‌شوند. حتی از مطالعه آرای دانشیان امامی چنین مستفاد ‏می‌شود که «وهن دین یا مذهب» از عناوینی است که در صورت تحقق موضوع، به مثابه قواعدی ‏مانند لاضرر و لاحرج، بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. با این همه آنچه مشخص است اینکه نه ‏تعریف دقیقی از این عنوان در منابع شرعی وجود دارد؛ و نه مستندات و ادله حجیت آن تاکنون ‏معرفی شده است و نیز مشخص نیست دامنه کاربست این عنوانِ شبیه به قاعده تا به چه میزان است. ‏جستار حاضر با عنایت به ضرورت ضابطه‌مندسازی عنوان مزبور، به مثابه قاعده‌ای که می‌تواند نقش ‏بی‌بدیلی در عرصه بین‌الملل ایفا کرده و از ورود آسیب به کیان دین و ارائه تصویری رماننده از ‏شریعت جلوگیری نماید، به سراغ منابع شرعی رفته و پس از اثبات قاعده مزبور با استظهار از ادله ‏اربعه، کاربست قاعده را در کلمات اندیشوران امامی در مطالعه گرفته و در ادامه دامنه و گستره عنوان ‏‏«وهن دین و مذهب» را مورد بررسی قرار داده است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal vacuums condition of justice in remarry

نویسندگان [English]

  • ali mohamadian 1
  • leyla mehrabi 2
1 عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات
2 payam noor
چکیده [English]

Despite having a permanent wife under Islamic law, men can attempt to remarries, but the sentence is not unconditional and limited to four wives, and depends on justice between the spouses.We have in this respect need to be reviewed by the legislature. Despite having a permanent wife under Islamic law, men can attempt to remarries, but the sentence is not unconditional and limited to four wives, and depends on justice between the spouses.We have in this respect need to be reviewed by the legislature.
Despite having a permanent wife under Islamic law, men can attempt to remarries, but the sentence is not unconditional and limited to four wives, and depends on justice between the spouses.We have in this respect need to be reviewed by the legislature. Despite having a permanent wife under Islamic law, men can attempt to remarries, but the sentence is not unconditional and limited to four wives, and depends on justice between the spouses.We have in this respect need to be reviewed by the legislature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remarriage
  • the condition of justice
  • legal limitations