مبنایابی مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا بر گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران

10.22034/ijrj.2020.1905342.3215

چکیده

گردشگری در ایران هم به لحاظ غنای فرهنگی این مرز وبوم وهم به لحاظ قدمت تمدنی وتنوع آب وهوایی ،آینده ای رو به رشد پیش رو دارد . شیوع ویروس کوید 19 این صنعت نوپا را هم در معرض مخاطرات وخسارات فراوانی قرار داده است .در این میان جبران خسارات واره به نهاد های گردشگری امری است که نباید مغفول واقع گردد. الزام دولت به پرداخت خساراتی اینچنین مبانی فقهی متعددی دارد .قاعده فقهی اتلاف وتسبیب ونیز قاعده الضمان بالخراج جزو قواعدی است که برای اثبات مسوولیت اشخاص حقیقی بدان استناد شده است و برخی از فقیهان معاصر نیز در مسوولیت مدنی دولت ، بدان ها استناد کرده اند .علاوه بر این قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم که معادل نظریه خطر در حقوق فرانسه می باشد ،از مبانی الزام دولت به پرداخت خسارت به موسسات گردشگری است . برخی فقهای معاصر نیز از دیدگاه فقه حکومتی و احکام سلطانی مسئولیت حکومت در قبال شهروندان را ثابت دانسته‌اند لذا در بحث کرونا و آسیب‌های ناشی از آن و نیز لزوم جبران خسارات وارده از این همه گیری مسوولیت دولت قابل اثبات است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing the government's responsibility to compensate for the damage caused by Corona to tourism

نویسنده [English]

  • mohammad rohani moghaddam
-Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch ,Islamic Azad University , Semnan ,Iran
چکیده [English]

Tourism in Iran has a growing future, both in terms of the cultural richness of this web border and in terms of its ancient civilization and climatic diversity. The outbreak of covid 19 virus has also exposed this fledgling industry to many dangers and damages. In the meantime, compensation for tourism institutions is something that should not be neglected. The government's obligation to pay damages has several jurisprudential bases. The jurisprudential laws of `Etlaf, Tasbib, Al-Zaman`o Balkharj` are among the laws that the jurists have invoked in the civil liability of the government. In addition law, man la`o alghonm la`o alghorm, which is equivalent to the theory of danger in French law, is one of the foundations of the government's obligation to pay compensation to tourism institutions. Some contemporary jurists have also proved the responsibility of the government towards the citizens from the point of view of government jurisprudence and royal rulings. Therefore, the responsibility of the government can be proved in the discussion of corona and the damages caused by it and also the necessity of compensating the damages caused by its outbreak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Civil liability
  • covid 19