نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه امام صادق تهران

چکیده

در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. از مفهوم بطلان و مسؤولیت ناشی از آن بر عقود معاوضی استنباط می‌شود که با عنایت به استعمال تردافی بطلان و فساد، نمی‌توان به استناد جبران خسارات وارد بر اثر بطلان ناشی از عقود معاوضی، به مسؤولیت قراردادی استناد نمود؛ چرا که اصولاً قراردادی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، شخص را ضامن دانست. از این رو، در پی بطلان عقود معاوضی، برای جبران خسارات حاصله می‌بایست به مسؤولیت خارج از قرارداد متوسل شد و در صورت صدور حکم دادگاه به بطلان آن معامله، چنین حکمی صرفاً جنبه اعلامی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Kind of Responsibility and Consequences of the Nullity of Commutative Contracts

نویسندگان [English]

  • Behzad Pourseyyed 1
  • Mostafa Shafizadeh 1
  • Mohammad Sadeghi 2
چکیده [English]

A discussion of sanctions relates to nonconformity with authenticity conditions of contracts called encounter such as invalidity and corruption. Basically, if the contract follows without substantive terms and such form conditions prescribed to be valid, it will be invalid and respectively has no implication to this contract and subsequent enforcement has no effect. This study aims to review the concept of invalidity in Imamieh jurisprudence, Iranian law and the impact of these sanctions on swap contracts. Based on the concept of invalidity and responsibility arising from swap contracts, it can be concluded that with regard to the use of related concept between “invalidity” and “corruption”, we cannot cite compensation as a result of the invalidity of swap contracts, because there is no agreement to be regarded that person as person is liable.


     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Invalidity
  • Civil liability
  • Contractual liability
  • Non-contractual liability
  • Swap contracts