موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 37-62

یاور جلائیان صالح؛ مهدی مؤمنی؛ علیرضا صابریان؛ محمد روحانی مقدم