موضوعات = حقوق مدنی
تعداد مقالات: 4
1. توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 11-31

احمد اسفندیاری؛ غلامعلی سیفی زیناب


2. بررسی تفاوت های ارث فرزند در حقوق ایران و انگلستان

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 63-90

امین جوادی؛ داود نصیران


3. بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 91-108

جواد سرخوش؛ سمیه ناویان


4. مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 109-136

رحمت الله سعیدی گراغانی؛ محمدرضا کیخا؛ حیدر امیر پور