کلیدواژه‌ها = عقود معاوضی
تعداد مقالات: 1
1. نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی

دوره 12، شماره 43، بهار 1395، صفحه 29-50

بهزاد پورسید؛ مصطفی شفیع زاده؛ محمد صادقی