کلیدواژه‌ها = مسؤولیت مدنی
تعداد مقالات: 9
1. ماهیت و آثار رضایت زیان‌دیده در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 17، شماره 64، تابستان 1400، صفحه 41-54

10.22034/ijrj.2021.684730

علی تقی پوریان؛ جواد نیک نژاد؛ مهدی اسماعیلی


2. مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 15، شماره 57، پاییز 1398، صفحه 73-94

10.22034/ijrj.2019.669370

علی روانان؛ سید مهدی میرداداشی کاری؛ محمد صادقی؛ ابراهیم دلشاد معارف


3. مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه

دوره 15، شماره 54، زمستان 1397، صفحه 11-28

10.22034/ijrj.2019.546200

محمد ادیبی مهر؛ عین اله سلطانی


4. بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی

دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 51-66

10.22034/ijrj.2018.538448

حمید ابهری؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری


5. جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه

دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 113-146

10.22034/ijrj.2018.538451

مجید عباسی؛ علی غریبه؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده


6. ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث

دوره 12، شماره 45، پاییز 1395، صفحه 71-88

رضا فتوحی زاد؛ سید محمد مهدی قبولی؛ سعید محسنی


7. نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی

دوره 12، شماره 43، بهار 1395، صفحه 29-50

بهزاد پورسید؛ مصطفی شفیع زاده؛ محمد صادقی


8. جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارات مازاد بر دیه

دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 51-76

زهرا فهرستی؛ منصوره فصیح رامندی


9. مسؤولیت مطلق در تخریب محیط‌ زیست از دیدگاه فقهی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 113-146

عباس گوهری؛ مهدی بیژنی