کلیدواژه‌ها = جهت معامله
تعداد مقالات: 1
1. لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

دوره 12، شماره 43، بهار 1395، صفحه 11-28

فخرالدین اصغری آقامشهدی؛ سید مسیح حسینی؛ محمدباقر اصغری آقمشهدی