کلیدواژه‌ها = نامشروع
تعداد مقالات: 2
1. لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

دوره 12، شماره 43، بهار 1395، صفحه 11-28

فخرالدین اصغری آقامشهدی؛ سید مسیح حسینی؛ محمدباقر اصغری آقمشهدی


2. رویکردی فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1391، صفحه 11-38

علی اکبر ایزدی فرد؛ مریم مهاجری