کلیدواژه‌ها = قبض
تعداد مقالات: 3
1. مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 109-136

10.22034/ijrj.2021.682414

رحمت الله سعیدی گراغانی؛ محمدرضا کیخا؛ حیدر امیر پور


2. رهن اسکناس

دوره 10، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 39-58

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین بهرامی