کلیدواژه‌ها = شاهد زور
تعداد مقالات: 2
1. نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران

دوره 13، شماره 49، پاییز 1396، صفحه 71-102

زهرا محدثی؛ عباسعلی سلطانی


2. بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه

دوره 10، شماره 35، بهار 1393، صفحه 119-140

احمد مرتاضی؛ علی اصغر موسوی رکنی؛ عادل ساریخانی؛ محسن ملک افضلی