کلیدواژه‌ها = معناشناختی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه

دوره 10، شماره 35، بهار 1393، صفحه 119-140

احمد مرتاضی؛ علی اصغر موسوی رکنی؛ عادل ساریخانی؛ محسن ملک افضلی