کلیدواژه‌ها = اجماع
تعداد مقالات: 2
1. نقد نظریه ممنوعیت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه

دوره 10، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 51-72

علیرضا پوراسماعیلی؛ علیرضا صادقی


2. اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 27-48

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقابابایی؛ سعید عطارزاده