کلیدواژه‌ها = اذن
تعداد مقالات: 7
2. بررسی ماهیت و خصوصیات اذن در تصرف

دوره 14، شماره 53، پاییز 1397، صفحه 129-150

ابوذز صیادی؛ رضا عباسیان؛ سید محمد هادی مهدوی


3. مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 11-28

عبدالرسول احمدیان؛ احمد مرادخانی؛ محمدمهدی احمدی؛ احمد مرادخانی؛ حسن عابدیان


4. رابطه اذن و مسؤولیت مدنی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 95-110

محمدهادی مهدوی


5. انقلاب ید امانی به ید ضمانی

دوره 10، شماره 35، بهار 1393، صفحه 45-60

ایمان دهقانی؛ محمدرضا فلاح؛ یوسف جمشیدی


6. بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن

دوره 8، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 79-98

محسن صفری؛ صمد یوسف زاده


7. بررسی فقهی و حقوقی اتانازی (مرگ از روی ترحم)

دوره 8، شماره 27، بهار 1391، صفحه 35-54

محمد جعفری هرندی؛ فاطمه جبارزاده