کلیدواژه‌ها = مشروعیت
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تفاوت های ارث فرزند در حقوق ایران و انگلستان

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 63-90

10.22034/ijrj.2021.682412

امین جوادی؛ داود نصیران


2. واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات

دوره 16، شماره 60، تابستان 1399، صفحه 137-160

10.22034/ijrj.2020.675503

مهدیه غنی زاده؛ علی تولایی؛ محمدرضا کیخا


3. تحلیل انتقادی مبانی فقهی- سیاسی سلفیه تکفیری در مسأله جهاد

دوره 15، شماره 57، پاییز 1398، صفحه 149-178

10.22034/ijrj.2019.669374

رقیه علی زاده؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمدهادی امین ناجی


4. مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی

دوره 13، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 11-30

محمدرسول آهنگران؛ ابوالحسن حق نواز


5. بررسی مبانی مشروعیت مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 31، بهار 1392، صفحه 49-82

مجتبی زاهدیان؛ محمدرضا یزدانی


6. بررسی مشروعیت عبادات کودکان از دیدگاه فقه امامیه

دوره 7، شماره 25، پاییز 1390، صفحه 119-140

محمد محمدزاده رهنی؛ حسن فریدی