کلیدواژه‌ها = زوجه
تعداد مقالات: 4
1. آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از مهریه

دوره 16، شماره 60، تابستان 1399، صفحه 99-112

سید حسن عابدیان کلخوران


2. آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت

دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 123-144

زینب مشهودی؛ حسن عابدیان؛ محمدمهدی احمدی؛ علیرضا عسگری


3. آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه

دوره 11، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 89-106

زینب مشهودی؛ حسن عابدیان؛ سید محمدمهدی احمدی؛ علیرضا عسگری


4. موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران

دوره 9، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 11-30

حمید ابهری؛ محمد صالح صفایی