کلیدواژه‌ها = مصلحت
تعداد مقالات: 4
1. مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 109-136

رحمت الله سعیدی گراغانی؛ محمدرضا کیخا؛ حیدر امیر پور


3. نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی

دوره 14، شماره 52، تابستان 1397، صفحه 73-92

محمدعلی حاجی ده آبادی؛ عباسعلی نیک نسب


4. نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین

دوره 8، شماره 29، پاییز 1391، صفحه 79-96

فائزه عظیم زاده؛ اکرم محمدی