کلیدواژه‌ها = بطلان
تعداد مقالات: 5
2. نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی

دوره 12، شماره 43، بهار 1395، صفحه 29-50

بهزاد پورسید؛ مصطفی شفیع زاده؛ محمد صادقی


4. ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 53-78

نصرالله شاملی؛ احسان علی اکبری؛ محسن شاکری


5. بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن

دوره 8، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 79-98

محسن صفری؛ صمد یوسف زاده