کلیدواژه‌ها = جرم
تعداد مقالات: 3
1. مجازات معاونت به گونه «امساک» در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران

دوره 16، شماره 58، زمستان 1398، صفحه 146-172

ابوالفضل علی شاهی قلعه جوقی؛ اسحاق کریمی


2. تحلیلی نوین از جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق ایران

دوره 13، شماره 47، بهار 1396، صفحه 93-114

ابوالحسن شاکری؛ امیر البوعلی


3. جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 35-54

مجتبی جاویدی