کلیدواژه‌ها = تمکین
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین

دوره 14، شماره 52، تابستان 1397، صفحه 33-48

عبدالرسول احمدیان


2. بررسی فقهی حقوقی نفقه با نشوز زوجه

دوره 12، شماره 45، پاییز 1395، صفحه 29-50

احمدرضا خزائی


3. مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 11-28

عبدالرسول احمدیان؛ احمد مرادخانی؛ محمدمهدی احمدی؛ احمد مرادخانی؛ حسن عابدیان


4. آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه

دوره 11، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 89-106

زینب مشهودی؛ حسن عابدیان؛ سید محمدمهدی احمدی؛ علیرضا عسگری


5. بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 113-130

بهنام قنبرپور؛ سید ابوالقاسم نقیبی


6. موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران

دوره 9، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 11-30

حمید ابهری؛ محمد صالح صفایی