کلیدواژه‌ها = نفقه
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین

دوره 14، شماره 52، تابستان 1397، صفحه 33-48

عبدالرسول احمدیان


3. بررسی فقهی حقوقی نفقه با نشوز زوجه

دوره 12، شماره 45، پاییز 1395، صفحه 29-50

احمدرضا خزائی


4. آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه

دوره 11، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 89-106

زینب مشهودی؛ حسن عابدیان؛ سید محمدمهدی احمدی؛ علیرضا عسگری