کلیدواژه‌ها = تقصیر
تعداد مقالات: 3
1. مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 15، شماره 57، پاییز 1398، صفحه 73-94

علی روانان؛ سید مهدی میرداداشی کاری؛ محمد صادقی؛ ابراهیم دلشاد معارف


3. نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه

دوره 9، شماره 31، بهار 1392، صفحه 165-182

صدیقه مصدق صدقی؛ اشرف قنبری سرداری