کلیدواژه‌ها = فسخ
تعداد مقالات: 5
2. بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب

دوره 15، شماره 57، پاییز 1398، صفحه 95-116

رضا زارعی؛ لیلا رحیمی


3. تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 145-162

عباس مقدری امیری؛ حکمت اله عسکری


4. بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران

دوره 11، شماره 39، بهار 1394، صفحه 117-134

عباس مقدری؛ حکمت اله عسگری


5. تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران

دوره 9، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 159-182

رحیم وکیل زاده؛ مجید عباسی؛ رضا رنجبر؛ مجید عباسی