کلیدواژه‌ها = شهادت
تعداد مقالات: 7
1. بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان

دوره 15، شماره 56، تابستان 1398، صفحه 11-32

حمید ابهری؛ محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی


2. واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت

دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 67-86

سهیلا رستمی؛ مهرانگیز روستایی


3. شرایط گواهان در فقه فریقین (باتوجه به قانون)

دوره 12، شماره 43، بهار 1395، صفحه 145-164

احمد مرادخانی؛ احمد مرادخانی


4. گستره گواهی و شهادت زن در اسلام

دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 71-96

محمد صدری؛ خدیجه صادقی


5. حجیّت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیّه

دوره 10، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 23-50

علی اکبر ایزدی فرد؛ احمد رضا حسنخانی؛ حسین کاویار


6. بررسی آیین استماع شهادت

دوره 9، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 105-118

محمدرضا کاظمی؛ جواد محمدعلیزاده


7. بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال

دوره 9، شماره 31، بهار 1392، صفحه 83-102

عادل ساریخانی؛ مسعود حیدری