کلیدواژه‌ها = خسارت
تعداد مقالات: 5
1. بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی

دوره 15، شماره 55، بهار 1398، صفحه 97-118

فرشید رجبی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانی


2. بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی

دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 51-66

حمید ابهری؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری


4. مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس

دوره 8، شماره 27، بهار 1391، صفحه 9-34

علی اکبر ایزدی فرد؛ حمید ابهری؛ حسین بهرامی


5. جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارات مازاد بر دیه

دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 51-76

زهرا فهرستی؛ منصوره فصیح رامندی