نویسنده = جلیل قنواتی
تعداد مقالات: 2
1. مبانی التزام در حقوق قراردادها

دوره 15، شماره 56، تابستان 1398، صفحه 131-148

امید غلامعلی تبار فیروزجائی؛ جلیل قنواتی


2. تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی

دوره 15، شماره 54، زمستان 1397، صفحه 149-170

محمد نوروزی؛ جلیل قنواتی؛ سید علی سید احمدی سجادی