نویسنده = سید محمدصادق احمدی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی فقهی در مشروعیت مالیات بر هبه

دوره 16، شماره 58، زمستان 1398، صفحه 27-50

عبدالله باقری؛ سید محمدصادق احمدی؛ غلامحسین مسعود