نویسنده = احمد حاجی ده آبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی

دوره 17، شماره 62، زمستان 1399، صفحه 51-72

احمد حاجی ده آبادی؛ محمد علی افشاری؛ مرضیه گنجعلی دارانی