نویسنده = حمید مسجدسرایی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام»

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 171-194

مجید نورزاد کوهساره؛ حمید مسجدسرایی


2. اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام

دوره 14، شماره 51، بهار 1397، صفحه 169-190

حمید مسجدسرایی؛ خالد نبی نیا؛ احمد باقری؛ سید محمد صدری


3. درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی»

دوره 13، شماره 49، پاییز 1396، صفحه 123-138

حمید مسجدسرایی؛ مصطفی جباری