نویسنده = علی اکبر ایزدی فرد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی

دوره 15، شماره 55، بهار 1398، صفحه 97-118

فرشید رجبی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانی


2. بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی

دوره 14، شماره 51، بهار 1397، صفحه 11-32

علی اکبر ایزدی فرد؛ علی صداقتی؛ مجید عباس تبار