نویسنده = فرزانه احمدی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت جعاله

دوره 13، شماره 49، پاییز 1396، صفحه 33-56

10.22034/ijrj.2017.535537

فرزانه احمدی؛ علیرضا امینی؛ سید محمدرضا آیتی