نویسنده = نصیبه ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. تغییرجنسیت و بررسی فقهی آن

دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 77-92

کیومرث کلانتری درونکلا؛ نصیبه ابراهیمی