نویسنده = علی تولایی
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات

دوره 16، شماره 60، تابستان 1399، صفحه 137-160

10.22034/ijrj.2020.675503

مهدیه غنی زاده؛ علی تولایی؛ محمدرضا کیخا


2. امکان‌سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ

دوره 15، شماره 57، پاییز 1398، صفحه 117-132

10.22034/ijrj.2019.669372

سید محمدمهدی صابر؛ محمدرضا کیخا؛ علی تولایی


3. مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی

دوره 14، شماره 51، بهار 1397، صفحه 99-118

10.22034/ijrj.2018.540069

حجت عزیزالهی؛ علی تولایی؛ معین فرزانه وشاره؛ عبدالرضا محمدحسین‌زاده