نویسنده = محمدرضا کیخا
تعداد مقالات: 3
1. مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 109-136

رحمت الله سعیدی گراغانی؛ محمدرضا کیخا؛ حیدر امیر پور


2. واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات

دوره 16، شماره 60، تابستان 1399، صفحه 137-160

مهدیه غنی زاده؛ علی تولایی؛ محمدرضا کیخا


3. امکان‌سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ

دوره 15، شماره 57، پاییز 1398، صفحه 117-132

سید محمدمهدی صابر؛ محمدرضا کیخا؛ علی تولایی