نویسنده = علی اکبر جهانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی

دوره 16، شماره 60، تابستان 1399، صفحه 113-136

مریم غفوری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانی


2. بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی

دوره 15، شماره 55، بهار 1398، صفحه 97-118

فرشید رجبی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانی


3. تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی

دوره 14، شماره 51، بهار 1397، صفحه 33-52

سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر جهانی