نویسنده = یاسر عبدی
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران

دوره 12، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 99-114

یاسر عبدی؛ فخرالدین اصغری


3. بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 95-114

یاسر عبدی؛ جعفر جعفرزاده؛ محمود آری


4. بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری

دوره 11، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 51-74

یاسر عبدی؛ مرتضی نصیری؛ مرتضی نصیری؛ مرتضی شهبازی نیا؛ فخرالدین اصغری