نویسنده = حمید ابهری
تعداد مقالات: 7
1. بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان

دوره 15، شماره 56، تابستان 1398، صفحه 11-32

حمید ابهری؛ محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی


2. بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی

دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 51-66

حمید ابهری؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری


4. بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 11-32

حمید ابهری؛ ساناز رحیمی


5. موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران

دوره 9، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 11-30

حمید ابهری؛ محمد صالح صفایی


6. مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس

دوره 8، شماره 27، بهار 1391، صفحه 9-34

علی اکبر ایزدی فرد؛ حمید ابهری؛ حسین بهرامی


7. اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه

دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 9-26

علی اکبر ایزدی فرد؛ حمید ابهری؛ جواد هاشمی