نویسنده = سیدابراهیم قدسی
تعداد مقالات: 2
2. تغییر جنسیت در احکام کیفری

دوره 12، شماره 43، بهار 1395، صفحه 121-144

سید ابراهیم قدسی؛ کلثوم میرحسینی