نویسنده = سید محمد هادی مهدوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت

دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 11-32

جمیله جعفری؛ سید محمد هادی مهدوی