نویسنده = محمد جعفری هرندی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی و حقوقی اتانازی (مرگ از روی ترحم)

دوره 8، شماره 27، بهار 1391، صفحه 35-54

محمد جعفری هرندی؛ فاطمه جبارزاده