نویسنده = مصطفی رجایی پور
تعداد مقالات: 2
1. قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی

دوره 14، شماره 53، پاییز 1397، صفحه 11-36

حمید بهرامیان؛ مصطفی رجایی پور؛ حسین احمری


2. بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله

دوره 8، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 99-118

رضا عباس پور؛ مصطفی رجایی پور