نویسنده = جواد محمدعلیزاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آیین استماع شهادت

دوره 9، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 105-118

محمدرضا کاظمی؛ جواد محمدعلیزاده


2. دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی

دوره 9، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 75-86

محمدرضا کاظمی؛ جواد محمدعلیزاده