نویسنده = سعید عطارزاده
تعداد مقالات: 2
1. بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران

دوره 10، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 59-84

سعید عطارزاده؛ مهدی جلیلیان؛ عادل ساریخانی


2. اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 27-48

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقابابایی؛ سعید عطارزاده