نویسنده = سید محمد حسن مومنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام

دوره 10، شماره 35، بهار 1393، صفحه 141-156

سید محمد حسن مومنی؛ عابدین مومنی