نویسنده = عادل ساریخانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه

دوره 10، شماره 35، بهار 1393، صفحه 119-140

احمد مرتاضی؛ علی اصغر موسوی رکنی؛ عادل ساریخانی؛ محسن ملک افضلی


2. بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران

دوره 10، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 59-84

سعید عطارزاده؛ مهدی جلیلیان؛ عادل ساریخانی


3. اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 27-48

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقابابایی؛ سعید عطارزاده


4. بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال

دوره 9، شماره 31، بهار 1392، صفحه 83-102

عادل ساریخانی؛ مسعود حیدری