نویسنده = محمدرضا حمیدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مُفسدیت شروط نامشروع در عقد با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 85-110

ابوالفضل علیشاهی؛ محمدرضا حمیدی؛ معصومه حمیدی


2. بررسی مشروعیت مجازات مالی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 145-156

علی مظهر قراملکی؛ محمدرضا حمیدی