نویسنده = امید غلامعلی تبار فیروزجائی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی التزام در حقوق قراردادها

دوره 15، شماره 56، تابستان 1398، صفحه 131-148

امید غلامعلی تبار فیروزجائی؛ جلیل قنواتی