نویسنده = محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان

دوره 15، شماره 56، تابستان 1398، صفحه 11-32

حمید ابهری؛ محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی