نویسنده = علیرضا عسگری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیع در فضای مجازی

دوره 15، شماره 55، بهار 1398، صفحه 137-162

مهدی محمدیان امیری؛ علیرضا عسگری؛ سید محمد مهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان