هزینه اشتراک

هزینه اشتراک برای هر شماره در سال 1396 برای مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 30000 تومان می باشد و هزینه سالانه 120000تومان

جهت دریافت فصلنامه مبلغ مورد نظر را به حساب دفتر مجله واریز کرده و آن را به میل journalfegh@gmail.com ارسال نمایید حتما کد پستی در فرم درخواست ذکر گردد.